O nás

Společnost EKOBEST s.r.o., byla založena v září roku 2001 společníky Ing. Lenkou Čtvrtníkovou a Ing. Janem Rutrle. Oba společníci jsou absolventy Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích se specializací na technickou ochranu životního prostředí.


Společnost byla již od svého začátku založena s úmyslem provádět poradenství v technické oblasti ochrany životního prostředí. Její zaměření je orientováno do oblasti podnikové ekologie, poradenství při zavádění systémů řízení, zejména ISO 14001 (EMS) a provádění školení v těchto oblastech.


Společnost sídlí ve Dvoře Králové nad Labem s pobočkou v Českých Budějovicích, přičemž její působnost je v rámci celé České republiky..


Poradenství je zaměřeno především na menší a střední podniky, pro které je finančně nevýhodné udržovat ve stálém poměru svého ekologa, ale přesto si jsou vědomi svých legislativních povinností v oblasti technické ochrany životního prostředí a musí zajistit jejich plnění. Jsou však i oblasti, kde je poradenství prováděné společností EKOBEST s.r.o. výhodné i pro podniky, které mají takovéto své kmenové pracovníky, jedná se např. o zpracování rozptylových studií, žádostí IPPC, zpracování havarijních plánů, provozních řádů zdrojů znečištění ovzduší, ročních hlášení prostřednictvím ISPOP, hlášení IRZ (integrovaný registr znečištění), zavádění systému kvality dle ČSN EN ISO 9001, systému EMS dle ČSN EN ISO 14001, případně EMAS a samozřejmě i provádění nezávislých auditů systému řízení apod.


Společnost pravidelně, několikrát ročně organizuje školení v oblasti legislativy ochrany životního prostředí, norem ISO 9001, 14001, 18001. Školení jsou tradičně pořádána na jaře a na podzim a pravidelně se jich účastní podnikoví ekologové, specialisté i manažeři systémů řízení a to i z velkých společností v ČR (např. SKANSKA a.s., STRABAG a.s., České Dráhy a.s, OHL ŽS, WIKOV MGI a.s., TPCA Kolín, ŠKODA Auto a další – viz reference společnosti).


Cílem našeho podnikání je spokojený zákazník, který má své povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí námi pohlídány a tudíž se může plně věnovat své vlastní obchodní či výrobní činnosti.