Ostatní

EIA, IPPC

 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - zajištění povinností vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
  • zpracování oznámení v souladu s přílohou č. 3 zákona (náležitosti oznámení, vč. podlimitního záměru – Příloha č. 3a)
  • zpracování dokumentace v souladu s přílohou č. 4 zákona (náležitosti dokumentace EIA)
  • zpracování posudků v souladu s přílohou č. 5 zákona

IPPC

 • integrovaná prevence znečišťování (IPPC) - zajištění povinností vyplývající ze zákona č. 76/2002 Sb.
  • zpracování žádosti o integrované povolení
  • spolupráce na tvorbě žádosti o integrované povolení
  • projednání žádosti o integrované povolení
  • zpracování základní zprávy
  • zpracovávání ročního vyhodnocení integrovaného povolení

Hluk

 • zajištění povinností vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  • zajištění měření hluku akreditovanou osobou,
  • zpracování hlukových studií.

Prevence závažných havárií

 • zajištění povinností vyplývající ze zákona č. 224/2015 Sb.
  • protokol o nezařazení objektů,
  • hodnocení rizik závažné havárie,
  • bezpečnostní program prevence závažné havárie,
  • bezpečnostní zpráva,
  • havarijní plán.

IRZ, ISPOP

 • zajištění povinností vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb., zákona o integrovaném registru znečišťování.
  • podávání hlášení na integrovaný registr znečištění – IRZ (odpady, ovzduší, vody a přenosy látek v odpadech a přenosy látek ve vodách mimo provozovnu),
  • podávání všech hlášení prostřednictvím ISPOP (integrovaný systém plnění oznamovacích povinností).

Ekologická újma

 • zajištění povinností vyplívajících ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy
  • zpracování, popř. aktualizace zprávy o hodnocení rizik ekologické újmy.