Ovzduší

 • zajištění povinností vyplývající ze zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
  • zařazení zdrojů znečištění ovzduší (vyjmenované x nevyjmenované)
  • vypracování žádosti k povolování provozu vyjmenovaných znečištění ovzduší,
  • zpracování rozptylových studií autorizovanou osobou,
  • zpracování odborných posudků autorizovanou osobou,
  • zpracování provozních řádů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší,
  • vedení provozní evidence,
  • zpracování souhrnné provozní evidence,
  • výpočet a zpracování oznámení poplatků za znečišťování ovzduší,
  • zpracování souhrnné evidence zdrojů znečišťování pro všechny zdroje.
  • GIS (geografické informační systémy).