Systémy řízení


V rámci poradenské činnosti provádíme zavádění, udržování a školení následujících systémů řízení:
  • zavádění a udržování systému managementu kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001,
  • zavádění a udržování systému environmentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001,
  • zavádění a udržování systému environmentálního managementu (EMAS) dle nařízení Rady EHS č. 1221/2009,

Při zavádění systému přivedeme klienta až k certifikačnímu auditu, kterého se jako poradci zpravidla účastníme. V rámci následné spolupráce provádíme udržování těchto systémů, jak formou konzultací, kontrolních návštěv, školení, interních auditů, zpracovávání zpráv (zpráva z přezkoumání systému, hodnocení souladu a environmentálního profilu apod.), tak i formou jednorázového vytvoření nebo aktualizace systémové dokumentace.